Νέα / Απόψεις Ομιλία στο Ελληνικό Κοινοβούλιο για τη Συνταγματική Αναθεώρηση

Ο παγκόσμιος Ελληνισμός ισχυροποιείται μέσα από την αναθεώρηση του άρθρου 54 του Συντάγματος, διότι οι Έλληνες είμαστε πολύ λίγοι για να είμαστε χωρισμένοι. […] Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι οι πολίτες αυτής της χώρας είναι ο μόνος λόγος που βρισκόμαστε εμείς εδώ. Η αναθεώρηση του άρθρου 62 αποδεικνύει στην πράξη ότι δεν θα υπάρχει πολίτης, βουλευτής ή υπουργός που χαίρει ιδιαίτερης προστασίας ή μεταχείρισης από τη Δικαιοσύνη.