Κύρωση ΠΝΠ για τον COVID-19

Αυτό που συμβαίνει αυτήν τη στιγμή στον κόσμο είναι βέβαιο ότι θα φέρει πολλές ανακατατάξεις. Η βίαιη αλλαγή των προτεραιοτήτων μας, οι επιβεβλημένες κρατικές παρεμβάσεις, η έμπρακτη αλληλεγγύη τόσο των εχόντων όσο και των μη εχόντων θα αλλάξουν θεωρίες που ίσχυαν για δεκαετίες, τόσο οικονομικές όσο και κοινωνικές.