2012

Παράλληλα με την εργασία μου στην οικογενειακή επιχείρηση, συνέχισα τις σπουδές, στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, “Εφαρμοσμένα Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά”, το οποίο και ολοκλήρωσα το 2014.