Ευάγγελος Λίακος 2012

Παράλληλα με την εργασία μου στην οικογενειακή επιχείρηση, συνέχισα τις σπουδές, στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, “Εφαρμοσμένα Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά”, το οποίο και ολοκλήρωσα το 2014.