Ευάγγελος Λίακος 2012

Το 2012 εκπλήρωσα τις στρατιωτικές μου υποχρεώσεις στην Πολεμική Αεροπορία.