Ευάγγελος Λίακος 2014

Ξεκίνησα τη δική μου προσωπική και επαγγελματική πορεία, ως εργαζόμενος σε αναγνωρισμένη πολυεθνική εταιρία, στον τομέα της συμβουλευτικής και του ελέγχου.