Ευάγγελος Λίακος 2015

Τον Ιανουάριο του 2015, μαζί με δύο φίλους και συμφοιτητές, ιδρύσαμε το δικό μας Τεχνικό Γραφείο με έδρα τον Ασπρόπυργο.