Ευάγγελος Λίακος 2019

Στις 7 Ιουλίου 2019, μετά από έναν έντιμο και συλλογικό αγώνα, οι συμπολίτες μου, με εξέλεξαν Βουλευτή της νεοσύστατης εκλογικής Περιφέρειας Δυτικής Αττικής.