Νέα / Απόψεις Ανοίγει ο δρόμος για ανάδειξη του Ασπρόπυργου σε κορυφαίο διαμετακομιστικό κέντρο.

Με υπουργική τροπολογία πέρασαν προτάσεις που κατέθεσε ο βουλευτής Δυτικής Αττικής Λιάκος Ευάγγελος, στον Υφυπουργό Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος, σχετικά με χωροταξικές ρυθμίσεις στην περιοχή του Ασπρόπυργου, οι οποίες θα ξεμπλοκάρουν δεκάδες επενδύσεις στη Δυτική Αττική.

Με νόμο του κράτους πλέον:

  • Ξεκλειδώνουν δεκάδες επενδύσεις logistics στην περιοχή του Ασπρόπυργου με την ξεκάθαρη πλέον αναφορά στον συντελεστή κάλυψης.
  •  Αναβαθμίζονται οι αξίες μικρότερων ιδιοκτησιών με τη μείωση των πλευρικών αποστάσεων από 15μ. σε 10μ., με αποτέλεσμα μεγαλύτερη εκμεταλλεύσιμη επιφάνεια.
  • Δημιουργούνται πολλές νέες θέσεις εργασίας στην ευρύτερη περιοχή.
  •  Επιτυγχάνεται ισότητα και διαφάνεια για τους μικρούς ιδιοκτήτες γης κατά τη διαδικασία αξιοποίησης της περιουσίας τους.

Ο βουλευτής από τον Φεβρουάριο βρισκόταν σε διαρκή επικοινωνία με τον Υφυπουργό για την επίτευξη αυτού του στόχου, που διευκολύνει τις κτιριακές επενδύσεις εκατοντάδων χιλιάδων τετραγωνικών που βρίσκονται σε στάδιο υλοποίησης, ενώ ταυτόχρονα συμβάλλει στην προσέλκυση νέων.

Ακολουθεί η επιστολή του κ. Λιάκου και το απόσπασμα από το ΦΕΚ Α’ 129/23.07.2021: