Νέα / Απόψεις 3 χρόνια Επιμένουμε Δυτικά – video

Εγώ έτσι αντιλαμβάνομαι τον ρόλο του βουλευτή.

Να σας ακούω, να προσπαθώ να δίνω λύσεις στα προβλήματα και να λογοδοτώ τακτικά για τις δράσεις μου.

Η πανδημία δεν μας το επέτρεψε τα προηγούμενα χρόνια, τώρα μπορέσαμε.

Θέλω να είμαι εδώ, μαζί σας, δίπλα σας.