Ευάγγελος Λίακος Σήμερα

Τον Ιούνιο του 2023 με την στήριξη των συμπολιτών μου επανεκλέχτηκα Βουλευτής Δυτικής Αττικής.