Ίδρυση της Πολιτικής Ακαδημίας ΟΝΝΕΔ

Σκοπός της Πολιτικής Ακαδημίας είναι να παρέχει επιμόρφωση και να διαμορφώνει στελέχη με εξειδίκευση, να εμπλουτίζει τις γνώσεις των μελών της Οργάνωσης σε ζητήματα που σχετίζονται με το σύγχρονο πολιτικό και οικονομικό περιβάλλον και να τα εκπαιδεύσει κατάλληλα, προκειμένου να είναι σε θέση να ανταποκριθούν σε αυτό το περιβάλλον.

Η Πολιτική Ακαδημία, ευελπιστούμε να οδηγήσει στην στελέχωση της Οργάνωσης από νέους που θα συγκροτούν έναν πολιτικό φορέα που θα εκφράζει μια παραγωγική γενιά Ελλήνων. Στελέχη που θα προσφέρουν στην κοινωνία μας. Με νέες ιδέες, με εφαρμόσιμες προτάσεις, με ουσιαστικές πράξεις.

Σύμφωνα με το άρθρο 26 του Κανονισμού Λειτουργίας της ΟΝΝΕΔ, έπειτα από ψήφιση από το Εκτελεστικό Γραφείο, σχηματίζεται το Διοικητικό Συμβούλιο της Πολιτικής Ακαδημίας της οργάνωσης, αποτελούμενο από τους εξής:

  • Λιάκος Βαγγέλης, Πρόεδρος του Συμβουλίου
  • Κουρούβανης Φώτης
  • Μπελδέκος Δημήτρης