Νέα / Απόψεις Τοποθέτηση στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων & Παραγωγής και Εμπορίου για τα επιχειρηματικά πάρκα

Στέκομαι στα επιχειρηματικά πάρκα,  διότι εκπροσωπώ μια Περιφέρεια που βρίθει από βιομηχανικές περιοχές.