Χρηματοδότηση αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Ασπροπύργου

Χρηματοδότηση 600.000€ για την αναβάθμιση των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Ασπροπύργου.

Μια σημαντική βοήθεια για την προαγωγή του αθλητισμού στον Δήμο μας, την οποία διεκδικήσαμε και πετύχαμε μαζί με το Πρόεδρο του Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η. Γιάννη Κατσαρό.

Είμαι βέβαιος ότι τα χρήματα θα διοχετευθούν αποτελεσματικά, ώστε να μπορούμε όλοι μας να αθλούμαστε με ασφάλεια σε σύγχρονους και ευχάριστους χώρους.