Ομιλία μου επί του Εργασιακού Νομοσχεδίου

Ο Γιώργος Θεοτοκάς έχει πει σε ομιλία του, “Όσο πιο ενδιαφέρουσα είναι μια εποχή, τόσο πιο πολλές οι ευθύνες που επωμιζόμαστε απέναντι στον εαυτό μας και στο έθνος μας.”

Αυτό το εργασιακό νομοσχέδιο απαντάει σε όλες τις σύγχρονες προκλήσεις της εξαιρετικά ενδιαφέρουσας εποχής που ζούμε.

Θέλουμε να ακολουθήσουμε τα σημεία των καιρών. Θέλουμε να είμαστε μια σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα.